โปรแกรมทำเพลง VST, VSTi, Plugins

BFD Expansion
FXpansion - BFD London Sessions (27 GB)

FXpansion - BFD London Sessions (27 GB)

200.00฿
FXpansion - BFD Vintage Recording Techniques (17 GB)

FXpansion - BFD Vintage Recording Techniques (17 GB)

200.00฿
FXpansion - BFD Wooden Snares (16 GB)

FXpansion - BFD Wooden Snares (16 GB)

200.00฿
FXpansion - BFD Horsepower (49 GB)

FXpansion - BFD Horsepower (49 GB)

200.00฿
โปรแกรมจำลองเสียงกลองชุด FXpansion - BFD3 (55GB)(Win-Mac)

โปรแกรมจำลองเสียงกลองชุด FXpansion - BFD3 (55GB)(Win-Mac)

350.00฿